Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Elevrådet

Elevrådet I Landsbyordningen Virring

Elevrådet er elevernes stemme og talerør på skolen, hvor igennem eleverne har mulighed for at få indflydelse på deres hverdag.

Elevrådet består af repræsentanter fra de forskellige klasser. I hver klasse vælger eleverne en repræsentant til elevrådet. Elevrådet vælger en formand, der deltager i skolebestyrelsens møder. Ad den vej kan man få emner, der er af interesse for skolens elever, bragt op på skolens bestyrelsesmøder. Der skal afholdes valg til elevrådet inden udgangen af oktober.

Elevrådets repræsentanter skal sammen finde ud af, hvordan de overfor de andre elever, det pædagogiske personale og skolens ledelse gør opmærksom på sig selv, og de ting elevrådet arbejder med.

Elevrådet beskæftiger sig med opgaver, der har betydning både for den enkelte afdeling og for resten af skolen. Det kan eksempelvis være at sætte regler for, hvordan skolens udendørsfaciliteter kan bruges i frikvarterer, eller hvordan der kan laves kampagner på skolen, så eleverne medvirker til, at f.eks. skolens toiletter holdes rene.

I tilfælde af at skolen har lavet udkast til for eksempel antimobbestrategi, får elevrådet dette til gennemlæsning og kan komme med indsigelser og kommentarer.

Elevrådet har også opgaver af mere generel karakter som planlægning af arrangementer i form af en emnedage, fester m.m. for skolens elever.

Elevrådet skal udpege to repræsentanter til skolebestyrelsen. Typisk er det formanden og næstformanden.

Der afholdes møde i elevrådet ca. en gang om måneden. Se desuden referater fra møderne nederst på siden.

Elevrådets medlemmer
Elevrådet på Virring Skole består i skoleåret 23/24 af følgende medlemmer:

 • 9a: Milo, Taia

 • 9b: Mathilde T, Amanda

 • 8a: Noah, Freja

 • 8b: Freja, Anders

 • 7a: Isabella, Niels

 • 7b: Ida, Pascal

 • 6x: Vera, Carl

 • 6y: Clara, Mads

 • 5a: Ida, Livia

 • 5b: Thilde, Valdemar

 • 4ab: Agnes, Anna, Axel, Maren

Dokumenter

19.6.2023 - Referat.pdf

Shape Created with Sketch.

31.8.2023 - Referat.pdf

Shape Created with Sketch.

28.9.2023 - Referat.pdf

Shape Created with Sketch.

16.11.2023 - Referat.pdf

Shape Created with Sketch.

14.12.2023 - Referat.pdf

Shape Created with Sketch.

25.1.2024 - Referat.pdf

Shape Created with Sketch.

29.2.2024 - Referat.pdf

Shape Created with Sketch.

11.04.2024 - Referat.pdf

Shape Created with Sketch.

2024.05.23 - Referat.pdf

Shape Created with Sketch.