Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hvis dit barn har særlige behov

PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfaglig rådgivningsinstans bestående af logopæder, pædagogiske konsulenter og psykologer. Vi rådgiver dagtilbud, skoler og forældre og samarbejder koordinerende med Sundhedstjenesten og Myndighedsområdet i Børn og Unge. Herudover samarbejder vi med kommunens Ungeenhed med henblik på at sikre unge en god overgang til ungdomsuddannelser.

PPRs primære opgaver er at give almen- og specialpædagogisk rådgivning og vejledning. PPRs arbejde bygger på at give pædagoger og lærere praksisnært følgeskab, f.eks. ved at samarbejde om at:  

 • Give øget på forståelse for det pædagogiske læringsmiljø herunder for personalets egne kompetencer og udfordringer
 • Øge fokus på det pædagogiske læringsmiljø og på, hvorledes læringsfællesskaber organiseres og derved giver børn de bedste deltagelsesmuligheder
 • Øge forståelse for børns udvikling i aktuel kontekst
 • Arbejde med forældresamarbejdes betydning for børns trivsel og læringsmuligheder
 • Justere handleplaner og dertil hørende mål
 • Afdække og formidle viden om barnets særlige kompetencer og udfordringer
 • Undersøge og vurdere et specialpædagogisk behov
 • Lave supervision ift. udvikling af teamsamarbejde og det professionelle læringsfællesskab

Det praksisnære følgeskab er således en proces, hvor PPR understøtter det igangværende, daglige arbejde omkring børn og unge og arbejdet for, at pædagoger/lærere og forældre samarbejder med baggrund i en fælles forståelse.

PPR går således med ind i det pædagogiske ”maskinrum”, hvor professionelle arbejder sammen for at finde retning i arbejdet med de udfordringer, man står i.

Vi arbejder udfra at:

 • Alle børn vil gerne lykkes – og er nysgerrige og motiverede for læring.
 • Vores pædagogiske praksis har betydning for, hvorledes børn lykkes med læring.
 • Det kræver ledelse at sikre pædagogisk retning og vedligehold i arbejdet med ovenstående forståelser.   

PPRs rådgivning og vejledning vil derfor altid tage udgangspunkt i institutioner eller skolers praksis og allerede iværksætte indsatser og det tætte samarbejde, der er mellem forældre, pædagoger og/eller lærere. PPR inddrages af skoleleder eller dagtilbuddets leder. PPR vil bidrage med viden, der gør, at de professionelle finder fælles eller ny retning for arbejdet med og omkring de oplevede udfordringer.

Dagplejen, dagtilbud og skoler har hver måned et koordineringsmøde (”PLC Møde”) med PPRs tværfaglige team. Et PPR-team består af pædagogisk konsulent, logopæd og psykolog. Her tages de problemstillinger op, som lederne fra de enkelte områder vurderer, der er brug for at supplere allerede eksisterende viden i forhold til.