Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om SFOen

Kastaniehusets historie

Skolefritidsordningen "Kastaniehuset" er en del af Landsbyordningen Virring. Virring skole ligger i Virring med ca. 1000 indbyggere. Byen ligger ca. 6 km øst fra Skanderborg og er en del af Skanderborg kommune. Virring skole er en opsamlingsskole fra et stort område, med Hylke, Gjesing og Vitved som ydre grænse. Der er ca. 5000 indbyggere i området, som primært består af parcelhusområder og landejendomme.                                               

Skolefritidsordningen Kastaniehuset på Virring skole blev oprettet af en gruppe forældre i samarbejde med den daværende skoleinspektør i 1985. Man startede med at have lokaler på skolen i et nedlagt skolekøkken og der var tilmeldt 32 børn. Efter nogle år, hvor behovet for pladser er stigende udvider man Kastaniehuset med det dobbelte antal børn. På samme tid skifter man lokale og får den gamle skole som tilholdssted. Derved går man fra 60 m2 til ca. 500 m2. De næste 12 – 13 år går det med en stadig udvidelse næsten hvert anden år, så vi har ca. 120 børn i Kastaniehuset i dag. Kastaniehuset er opdelt i 2 grupper: Underetagen, hvor børn fra børnehaveklasse til og med 2 kl. er fordelt og ”Overetagen”, hvor 3 klasses børnene er placeret. Kastaniehuset har tilknyttet en 5000 m2 stor legeplads, hvor børnene har mulighed for at lege med moon-car, sandkasse, boldbane/baskebane/hockeybane, bålplads, guldgraverfaciliteter, byggelegeplads, kælkebakke o.s.v. 

                                                                                       

Hvad vi synes, der er vigtigt i Kastaniehuset

Kastaniehuset skal være et rummeligt pædagogisk tilbud, hvor alle bliver respekteret og accepteret, som de er, og mødes med åbenhed og positivitet. Et sted hvor børn mødes af voksne, som viser omsorg, nærvær, engagement og fordybelse. Vi vil møde børnene individuelt, så alle børn får så lige vilkår som muligt. Et miljø hvor barnet i centrum.

Vi vil skabe:

 • optimale pædagogiske rammer, der tilgodeser børns specifikke behov og fremmer deres trivsel og udvikling
 • et pædagogisk tilbud, hvor det er rart at være og skabe grundlag for glæde, humor og udvikling. Institutionen skal være præget af energi og engagement
 • mulighed og rammer, så børn kan få en alsidig personlig udvikling
 • mulighed og rammer, så børn kan udvikle sociale kompetencer, relationer, venskaber og     fællesskaber i et trygt og nærværende miljø
 • mulighed og rammer, så børn kan udvikle deres sprog
 • fysiske og pædagogiske rammer, så børn kan bruge deres krop og bevæge sig. Vi har fokus på sundhed, hvor vi prioriterer kost, motion, bevægelse og udeliv

Vi vil være:

 • synlige, inspirerende voksne, der med leg, bevægelse og idræt kan styrke børns udvikling, selvværd og glæde  
 • troværdige voksne, der siger, det vi mener, og står ved det vi siger
 • engagerede nytænkende voksne, der komplementerer hinanden

Vi fokuserer på:

 • at skabe tillid børn og personale, børn og børn samt voksne og forældre imellem
 • at give frihed under ansvar med accept og respekt for det hele menneske
 • at børnene bliver udfordret og udvikler ansvarlighed for sig selv, de andre og omgivelserne
 • at bevægelse er en integreret del af vores aktiviteter 

Vi prioriterer:

 • forældrekontakt og forældresamarbejde
 • bevægelsen i dagligdagen 
 • et kollegialt samarbejdsmiljø med trivsel, humor og et godt arbejdsklima
 • tværfagligt samarbejde

Vi vil skabe fysiske rammer, der:

 • skal give plads til kreative og fysiske aktiviteter, hvor der er mulighed for fordybelse og ro
 • skal have en vis standard i forhold til vedligehold og rengøring

Hvor er vi

Vi holder til i Blok A (den gamle skole). Her er ca. 105 børn. Vi er i alt 6 ansatte. 

 

Eftermiddagens forløb

Børnene krydses af umiddelbart før skoledagens afslutning, hvor pædagogerne får en kort overlevering. Efterfølgende går de forskellige aktiviteter i gang. Den frie leg er det centrale i børns dagligdag i Kastaniehuset. Vi har fokuseret en del på bevægelse og udeliv. Der er derfor en del aktiviteter på legepladsen, og når vejret tillader det, er der ofte bål. Derudover får børnene mulighed for at afprøve mange former for aktiviteter, som for eksempel bevægelsesaktiviteter i hal, gymnastiksal og samlingssalen, træværksted, ler, tegne og spil. SFO-tid er som skrevet fritid. Derfor kan børnene stort selv vælge, hvad de vil lave, men personalet vil selvfølgelig have øje for, hvad det enkelte barn vælger og måske, for at fremme deres udvikling af kompetencer og venskaber opfodre dem kraftigt til at prøve nogle nye aktiviteter.

 

Traditioner

Den første fredag i september holder vi torvedag, hvor overskuddet går til noget kulturelt til børnene. Hvert år til jul inviterer vi vores forældre til julehygge og underholdning, Vi tager på skovtur og fælder vores juletræ, som vi pynter til vores juletræ til vores juleafslutning. Pigerne fra 3. klasse går Lucia-optog. Der afholdes en fælles sommerfest i starten af juni, og derudover er Kastaniehuset en del af skolens skolefest, fastelavn, motionsløb m.m.

 

Telefon

Telefonen i Kastaniehuset vil være åben i tidsrummet fra kl. 6.15 - 7.40 om morgen og fra kl. 12.55 - 17.00 (dog fredag til kl. 16.00) + hele åbningstiden i alle skolens ferier.

Tlf.: 23 70 13 54   

Leder: Bent Bjernemose

E-mail: bent.bjernemose@skanderborg.dk

Tlf.: 40 17 77 06 / 87 94 26 58

 

Samarbejde med skolen

I 0. - 3. klasse er der tilknytte en pædagog til hver årgang, som er med i undervisningen. Årgangspædagogerne har et varierende timetal med skolen. Dette er med til at give et godt helhedsindtryk af det enkelte barn.

 

Forældrekontakt

Kastaniehusets forældres interesserer varetages af Virring skoles bestyrelse.

Vi afholder forældresamtaler to gange årligt sammen med klassens lærere. Klassepædagogerne deltager også i forældremøderne

 

Beskeder

Har I brug for at meddele os, hvis jeres barn enten har fri, skal sendes på et bestemt tidspunkt eller lignende, så gives beskeden til klassepædagogen på AULA eller ring på: Tlf.:  23 70 14 59

 

Vores åbningstider

Mandag til torsdag:       6.15 - 7.45 og 12.55 - 17.00
Fredag:                             6.15 - 7.45 og 12.55 - 16.00

 

Lukkedage

Grundlovsdag d. 5. juni og juleaftensdag den 24. december 

 

Morgenåbning

Vi åbner hver dag kl. 6.15, hvor vi tilbyder sund morgenmad indtil til kl. 7.15. Kl. 7.40 sendes alle børnene i skole.